اولین جلسه کمیته بازاریابی و تبلیغات در سال جاری با حضور مدیر عامل، اعضا هیئت مدیره، حراست،معاون توسعه بازار ،روابط عمومی و آموزش، امور شعب و سرپرست اتومبیل در محل دفتر مدیرعامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه که آقایان دکتر پوریوسفی مدیر عامل، خانجانی رییس هیئت مدیره، جواهر دشتی نایب رییس حضور داشتند هر کدام از اعضا هیئت مدیره ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود شرکت و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و برنامه هایی که برای سال جاری در نظر گرفته شد مطالبی عنوان نمودند، در ادامه این جلسه خانم معتمدنیا با نمایش نقشه راه برای کارها و ایده های جدید و گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش بازاریابی درسال گذشته ارائه نمودند.

همچنین اعضا حاضر در جلسه ضمن تبادل نظر پیرامون مسائل موجود شرکت و رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت های موجود به مواردی از جمله محتوای موجود در سامانه رواق بانک رفاه و نحوه بهره برداری از آن، فعال نمودن سیستم صوتی گویا در شرکت، جذب مشتریان بانکداری شرکتی و برخوردار شدن از بانک اطلاعات جامع مشتریان اشاره نموده اند.