نشانی پستی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه صارمی، پلاک ۲۴

کد پستی:

۳۶۵۱۱-۱۵۹۸۹

دفتر مدیریت:
۸ و ۸۸۹۰۱۲۶۷-۰۲۱

واحد اتومبیل:
۰۲۱-۸۸۹۲۵۹۰۷ و ۸۸۹۲۵۴۸۷-۰۲۱

فکس:
۰۲۱-۸۸۹۱۷۱۴۱

ایمیل:
info@ri24.ir