با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

سامانه مقایسه و خرید آنلاین بیمه
لطفا سازمان موردنظر خود را انتخاب کنید

محصولات

محصول خود را انتخاب کنید

اتومبیل

مسافرتی

بیمه مسئولیت

آتش سوزی

تجهیزات الکترونیک

جامعه پزشکی

اشخاص

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور دیگر نگران فراموش کردن موعد تمدید بیمه خود نباشید.