از آنجائیکه بخش مالی بعنوان یکی از ارکان مهم و حساس شرکتها و سازمان ها محسوب می گردد و مدیریت این واحد مسئولیت خطیری را به لحاظ دقت عمل در بخش هزینه ها و رعایت الگوی صحیح  مالی برعهده دارد جلسه ای با حضور آقایان دکتر پوریوسفی مدیرعامل، دکتر سیدنور عضوهیأت مدیره و معاون اداری و مالی، جواهر دشتی عضو هیأت مدیره، ، کاظمی مدیر حراست، خانی سرپرست جدید مالی و تعدادی از همکاران بخش مالی شرکت در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه آقای دکتر پوریوسفی مدیرعامل ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید ، به معرفی آقای خانی سرپرست جدید شرکت پرداخت و با اشاره به سوابق و تجربیات ایشان در سایر سازمان ها و شرکت ها ، وی را به عنوان نیرویی فنی و  متخصص در حوزه مالی و حسابرسی معرفی نمودند.

در ادامه این جلسه آقای دکتر پوریوسفی با تقدیر از همکاران بخش مالی و جناب آقای معصومی که در طول این مدت مسئولیت سرپرستی این بخش را بر عهده داشتند قدردانی و ابراز امیدواری نمودند که با برنامه ریزی مناسب و هدفمند، همراه با تلاش کلیه کارکنان شرکت، زمینه تحقق اهداف و خدمت رسانی مطلوب تر به مشتریان فراهم گردد .