در اخرین روز کاری سال 1399 طی مراسمی از کارکنان قدردانی بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی در این مراسم که با حضور آقایان پوریوسفی مدیرعامل، خانجانی رئیس هیأت مدیره، جواهردشتی نایب رئیس هیأت مدیره و سیدنور عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری و جمعی از همکاران برگزار گردید ضمن تبریک سال نو توسط هر کدام از اعضاء، عملکرد همکاران در سال 99 مثبت ارزیابی شد و به نکاتی از جمله ارتقاء جایگاه شرکت، توسعه زیرساخت ها به منظور تعامل هرچه بیشتر با بیمه گذاران و تسهیل در ارائه خدمات، شناسایی مشکلات موجود و برنامه ریزی برای رفع آنها، افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و تکریم ارباب رجوع با اثرگذاری کیفیت مطلوب خدمات در سال جدید اشاره گردید در پایان این جلسه از کلیه کارکنان با اعطای هدایا قدردانی بعمل آمد.